1. Dane firmy

Sklep funkcjonujący przy stronie www.margotmusic.pl prowadzony jest przez firmę:
„Margot” Małgorzata Szott 
ul. Sielecka 66
37-700 Przemyśl 
Nip 795 234 01 84 
Regon 360368244

2. Postanowienia ogólne

a. Obowiązująca wersja regulaminu znajduje się na stronie www.margotmusic.pl w zakładce Regulamin sklepu / polityka prywatności.
b. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmieniony regulamin sklepu będzie obowiązywać po 14 dniach od momentu poinformowania o zmianach. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.margotmusic.pl. Zmiany w regulaminie nie mogą wpływać na prawa nabyte związane z zawartymi umowami sprzedaży i złożonymi zamówieniami.
c. Osoby dokonujące zakupów oświadczają, że zapoznały się z regulaminem i akceptują jego postanowienia.

d. Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o Kliencie dotyczy równoznacznie - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

3. Sprzedaż towarów

a. Sklep, mieszczący się pod adresem internetowym www.margotmusic.pl 
prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem internetu.
b. Zamówienia składać można za pośrednictwem strony internetowej www.margotmusic.pl.
c. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
d. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu. Stanowi ona przyjęcie przez Sklep oferty Klienta, o której mowa w pkt. c powyżej. W tym samym e-mailu Klient zobowiązany jest zamówienie potwierdzić lub anulować poprzez naciśnięcie linku zawartego w treści e-maila "potwierdzam zamówienie" lub "anuluję zamówienie".
e. Po naciśnięciu linku "anuluję zamówienie", zamówienie złożone przez Klienta zostaje bezpowrotnie wykasowane, w przypadku naciśnięcia linku "potwierdzam zamówienie", zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
f. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania od Klienta, e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

UWAGA!!! Sklep nie realizuje zamówień niepotwierdzonych drogą e-mailową poprzez kliknięcie linku "potwierdzam zamówienie". Zamówienia niepotwierdzone usuwane będą bezpowrotnie po 7 dniach od momentu złożenia zamówienia.

g. Przy każdym produkcie w sklepie podany jest przybliżony termin realizacji zamówienia. Jest to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia drogą e-mailową zamówienia (naciśnięcie linku "potwierdzam zamówienie"), do momentu wysyłki zamówienia. W tym czasie uwzględnia się tylko dni robocze. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach realizacji zamówienie będzie realizowane po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.
h. W przypadku gdy wybranego towaru nie ma w magazynie sklepu ani w magazynach dostawców sklep informuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przewidzianym terminie. Klient może wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- anulowanie całego zamówienia i zwrot pieniędzy jeśli Klient dokonał już wpłaty
- anulowanie zamówienia w części, która nie może zostać zrealizowana w zaproponowanym wcześniej terminie i zwrot części pieniędzy jeśli Klient dokonał już wpłaty oraz zrealizowanie zamówienia towarów dostępnych w terminach zaproponowanych Klientowi
- zmianę wybranego towaru na inny z dopłatą lub zwrotem nadpłaty w sytuacji, kiedy Klient dokonał już wpłaty, a cena zamówionego towaru różni się od ceny zamawianego wcześniej towaru niedostępnego
- zmianę terminu realizacji zamówienia na uzgodniony z Klientem termin późniejszy
i. Do chwili, gdy sklep nie poinformuje zamawiającego o realizacji zamówienia (wysyłce paczki), Klientowi przysługuje prawo zmiany lub anulowanie zamówienia.
j. W chwili zrealizowania zamówienia, Klient otrzymuje informację, że zamówienie zostało zrealizowane i wysłane. Od tego momentu Klientowi nie przysługuje możliwość wprowadzania zmian lub odwołania zamówienia.

4. Ceny towarów

a. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
b. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
c. Ceny nie zawierają ewentualnego cła.
d. Sklep zastrzega możliwość dokonywania zmian cen towarów. Zmienione ceny nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed zmianą ceny.

5. Zapłata

a. Istnieje możliwość zapłaty przelewem lub gotówką przy odbiorze zamówienia.
b. Płatność przelewem - zamawiający może zapłacić przelewem na konto sklepu podane w wiadomości e-mail.
c. Płatność przy odbiorze – zamawiający może zapłacić gotówką przy odbiorze przesyłki.
d. Kwota do zapłaty jest sumą cen zamówionych towarów i kosztów przesyłki w opcji wybranej przez zamawiającego.

6.Wysyłka towarów

a. Towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej 
K-eX. Aktualnie obowiązują następujące ceny przesyłek na terenie Polski:

Przesyłka pobraniowa
13 PLN - POCZTA POLSKA priorytet [płatne przy odbiorze przesyłki].
12 PLN - POCZTA POLSKA ekonomiczna [płatne przy odbiorze przesyłki]. 
17 PLN – Kurier K-ex [płatne przy odbiorze]

Przesyłka zwykła
9,00 PLN - POCZTA POLSKA priorytet [płatne przelewem].
7,50 PLN - POCZTA POLSKA ekonomiczna [płatne przelewem]. 
13 PLN – kurier K-eX [płatne przelewem]

b. Koszt przesyłki dotyczy pierwszego zakupionego w danej transakcji przedmiotu. Jeśli Klient kupuje w jednej transakcji więcej niż jeden przedmiot nie są doliczane koszty wysyłki kolejnych przedmiotów, a wszystkie zakupione produkty są wysyłane w jednej paczce. Klientów, którzy chcą otrzymać zakupione produkty w odrębnych przesyłkach prosimy o kontakt ze sklepem
c. Termin otrzymania przesyłki równy jest sumie czasu realizacji zamówienia przez sklep oraz czasu dostarczenia przesyłki do Klienta przez wybranego dostawcę, w opcji wybranej przez Klienta.
d. Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu od sklepu informacji, że zamówienie zostało zrealizowane Klient nie otrzyma przesyłki proszony jest o pilny kontakt ze sklepem.

7. Zwroty i reklamacje

a. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

b. Zgodnie z w/w Ustawą sklep margotmusic.pl przyjmuje zwroty płyt CD i DVD wyłącznie w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.
c. W przypadku uznania towaru za niezgodny z umową (np. wadliwy), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W takiej sytuacji Klient powinien:
- skontaktować się ze sklepem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres margotmusic.info@gmail.com lub wysłanie listu na adres 
Margot Małgorzata Szott 
ul. Sielecka 66
37-700 Przemyśl / Polska i przedstawienie niezgodności towaru z umową (podanie numeru zamówienia ułatwi nam obsługę reklamacji).
- po otrzymaniu odpowiedzi od sklepu, należy odesłać przesyłkę z towarem podlegającym reklamacji w sposób uzgodniony ze sklepem
- sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu przesyłki od Klienta. Jeżeli istnieje możliwość naprawy lub wymiany wadliwego produktu na pełnowartościowy, sklep naprawi lub wymieni produkt, wyśle go na własny koszt do Klienta i zwróci Klientowi równowartość poniesionych kosztów na wysłanie do sklepu wadliwego towaru. Jeżeli nie ma możliwości wysłania pełnowartościowego towaru, sklep zaproponuje Klientowi inny towar lub zwróci Klientowi równowartość zakupionych produktów i poniesione przez Klienta koszty przesyłek.
- w sytuacji, kiedy w wyniku reklamacji sklep zwraca koszty zakupu i przesyłek, zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Inne formy zwrotu zapłaty są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
d W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji prosimy o załączenie paragonu potwierdzającego zakup towaru w sklepie margotmusic.pl
e. Towary do zwrotu lub reklamacji należy odsyłać na adres: 
Margot Małgorzata Szott 
ul. Sielecka 66
37-700 Przemyśl

8. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

9. Pozostałe

a. Towary prezentowane na stronach www sklepu internetowego margotmusic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
b. Sklep zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych, w tym akcji polegających na czasowym obniżeniu cen produktów lub kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie możliwość określenia jaka liczba sztuk danego produktu będzie dostępna w akcji promocyjnej oraz określenia czasu trwania akcji. Niezależnie od spełnienia innych warunków, które mogą być określone w regulaminie promocji, Klient musi złożyć zamówienie w czasie trwania akcji promocyjnej. Zamówienia złożone przed rozpoczęciem akcji promocyjnej lub po jej zakończeniu nie będą realizowane według zasad akcji promocyjnej.
c. Sklep może przyznawać Klientom kody rabatowe upoważniające do uzyskania rabatu na produkty ze wskazanej przez Sklep grupy produktów lub na konkretne produkty. Sklep może określić czas ważności kodu oraz liczbę Klientów, którzy mogą skorzystać z danego kodu.
d. Zwrot pieniędzy w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia przed jego realizacją oraz w przypadku anulowania przez Klienta części lub całego zamówienia w związku z niemożliwością dostarczenia towaru przez Sklep następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
e. W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień regulaminu prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: margotmusic.info@gmail.com
f. Wszelkie spory powstałe przy realizacji transakcji będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

 

Polityka prywatności Sklepu Margot Music

 www.margotmusic.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")


„Margot” Małgorzata Szott  ul. Sielecka 66 37-700 Przemyśl Nip 795 234 01 84 Regon 360368244 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu .

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Realizacja Twoich zamówień

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
margotmusic.info@gmail.com